Polityka prywatności

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej “RODO”,

Administrator

Jesteśmy odpowiedzialni za to w jakim celu i jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Podmiotem odpowiedzialnym (zwanym dalej “Administratorem”) za przetwarzanie danych osobowych jest:

PT Banteng Connect International
Benoa Square 2nd Floor
Jl. Bypass Ngurah Rai No 21A
Kedonganan - Kuta 80361
Bali, Indonezja

Dane kontaktowe

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami: kontakt@kubikon.pl

Źródło pochodzenia danych osobowych

Mamy dostęp do danych osobowych przekazanych bezpośrednio przez Ciebie: dokumentach, korespondencji, ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. telefon, pocztę elektroniczną, chat.

Technologie informatyczne używane przez Administratora

W celu umożliwienia analizowania źródeł ruchu na naszej stronie oraz sposobu, w jaki odwiedzający jej używają, korzystamy z narzędzi Google Analytics opartych na plikach “cookie”. Google przetwarza dane (związane z urządzeniem i przeglądarką oraz działaniami użytkownika na stronie) gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej w sposób opisany tutaj. Nie mamy dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Twoim urządzeniu. Przetwarzane przez Google Analytics dane są zanonimizowane - ich przetwarzanie nie stanowi przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz zablokować w swojej przeglądarce internetowej zapisywanie przez Google Analytics plików “cookie”. Możesz również usunąć zapisane już w pliki “cookie”. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić – skorzystaj z pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe zbieramy w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Twoje dane osobowe przetwarzamy w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:

 • Nawiązanie i podtrzymywanie relacji handlowej – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku ze sposobem organizacji naszych procesów biznesowych związanych ze świadczeniem z usług (w tym świadczonych drogą elektroniczną), realizacją umów oraz wymogami technologicznymi.
 • Realizacja umowy lub zamówienia, także realizacja usługi lub zamówienia złożonego środkami komunikacji elektronicznej, w tym podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – wykonanie umowy.
 • Sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, w tym w szczególności rachunków, faktur, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów potwierdzających i opisujących okoliczności wykonania umowy – nasz obowiązek prawny zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego.
 • Prowadzenie i rejestrowanie korespondencji - nasz prawnie uzasadniony interes związany ze sposobem organizacji procesów biznesowych, dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy.

Kategorie odbiorców

Udostępniamy lub powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych partnerom (osobom lub podmiotom) tyko w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając z Twojej wyraźnej zgody. Każdy partner otrzymuje tylko tyle danych, ile jest niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania.

Twoje dane osobowe udostępniamy innym administratorom: operatorom pocztowym, instytucjom finansowym (bankom, podmiotom pośredniczącym w płatnościach), dostawcom (producenci, dystrybutorzy, dostawcy).

Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych firmie Google Ireland Limited - w związku z korzystaniem z narzędzi Google Analytics. Część danych może być przekazywana do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy), co wynika z lokalizacji centrów przetwarzania danych Google. W takich przypadkach dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield, co do którego Komisja Europejska stwierdziła, że zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane: Realizacja umowy lub zamówienia - do 1 roku od odebrania zamówienia lub wykonania umowy; Sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji - do 6 lat.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w szczególności masz prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
 • prostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przez wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na naszej stronie internetowej kubikon.pl